Ionad Naomh Pádraig
Gaeilge | English
 
Bí i dteagmháil linn inniu:
E: ionadnp@eircom.net
T: +353 (0) 74 9532949
Gnúis-Leabhar fb
logologo
 
banner
 

 

Nuacht is deanaí in Ionad Naomh Pádraig

 

IONAD NAOMH PÁDRAIG

FEACHTAS BAILIÚCHÁIN AIRGID

ÁR SCÉAL

 

Is mol rathúil, gníomhaíochta é Ionad Naomh Pádraig, lonnaithe i nGaoth Dobhair, agus is é an príomh fócas atá againn nó réimhse leathan gníomhaíochtaí agus seirbhísí a sholáthar, a chuireann go mór le sláinte agus folláine shóisialta ár bPobal.

 

CAD TUIGHE
Faraor, mar thoradh ar na srianta a bhain leis an paindéime, COVID-19, cuireadh tromlach na ngníomhaíochtaí agus na seirbhisí laethúla inár nIonad ar ceal. Cialaíonn an méid seo dúinne, nó go bhfuil ár mbonn giniúna ioncaim laghdaithe go mór ó bhí lár mhí an Mhárta ann.

 

Ní obair ar fad, gan greann nó gáire atá i gcéist! Tá laetha geala romhainn, caithfaidh muid a bheith muiníneach fán méid seo. Le seal anuas anois, bhí muid iontach cruthaitheach, le tréan sport, spraoi agus gáire, agus muid ag eagrú iarrachtaí tiomsaithe airgid. Tá gearrscannán curtha le chéile againn, le taispeáint duit, ar bhealach spraíúil, greannmhar agus siamsúil, cuid de na gníomhaíochtaí a bhfuil baint againn leo agus na seirbhísí a chuireann muid ar fáil in Ionad Naomh Pádraig.

 

CUIDIGH LINN 
 

Ar an ábhar sin, má bhaineann tú sult agus taitneamh as an méid atá tú ar tí a fheiceáil sa nasc físe seo thíos, iarann muid ort na gáirí agus na mothúcháin dearfacha a ROINNT le do mhuintir, le cairde agus le daoine eile, ACH, níos tábhachtaí, iarann muid ort smaoineamh ar síntiús a thabhairt dúinn le do thoil. Fiú mura ndéanann tú gáire nó, má shileann tú nach bhfuil ár scannán greannmhar ar dhoigh ar bith, agus gur lód amadaí atá ann, smaoinigh ar síntiús a thabhairt mar sin féin, LE DO THOIL.

 

Any donations, small or large will be greatly appreciated and will assist greatly.
Thank you so very much for your support. Stay safe and we look forward to welcoming you to Ionad Naomh Pádraig in the near future.

 

DISCLAIMER: This short film is meant for entertainment purpose only, Please don’t try this at home. No human beings were harmed in the making of this short film - A few reputations may have been harmed though, but they will eventually recover! Enjoy the film and PLEASE DONATE to our cause.

 

WE DO NOT OWN MUSIC COPYRIGHT IN THIS SHORT VIDEO, THANK YOU FOR SUPPORTING OUR FUNDRAISING EFFORT.

 

 

 

 

https://gf.me/u/x9hzsd

 

 

 

 

 

Antje Schneider, MISCP – 086 023 5500

Fisiteiripeoir ar fáil anois san Ionad.

 

 

Ranganna / Cúrsaí

An bhfuil suim agat rang a ghlacadh nó ar mhaith leat scileanna úra a fhoghlaim? Cuir scairt ar an Ionad, dhéanfaidh muid fógraíocht agus ag brath ar éileamh, beidh muid ábalta an cúrsa a reáchtáil.  Cur scairt ar 074 9532949 nó ríomhphost chuig ionadnp@eircom.net
 

 

Tuilleadh eolais ar na himeachtaí seo ar fáil ó Mháire no Annelene ag 074 9532949, nó cur ríomh phost chuig ionadnp@eircom.net

 

Tá Coiste Forbartha Dhobhair Teo ag claoi leis an Cód Rialachais 

 

Thig ár bróisiúr PDF a íoslódáil anseo (11.4 MB)

 
 
Oideachais Aosaigh
Sláinte & Aclaíocht
Stiúideo Cuisle Cheoil
Siopa Charthanachta
Cuaillí Eolais an Phobail
Zón na nÓg