Ionad Naomh Pádraig
Gaeilge | English
 
Bí i dteagmháil linn inniu:
E: ionadnp@eircom.net
T: +353 (0) 74 9532949
Gnúis-Leabhar fb
logologo
 
 

Glór na nGael

Coiste Forbartha Dhobhair (Ionad Naomh Pádraig, Gaoth Dobhair) buaiteoir Duais Náisiúnta Ghlór na nGael 2012, agus Trófaí Foras na Gaeilge, a bronnadh ar an choiste Dé Satharn 20ú Aibreán ag imeacht mór i gCaisleán Chluain Tarbh.

 

 

Comórtas Náisiúnta é Glór na nGael a bhronntar duaiseanna ar choistí áitiúla as a gcuid iarrachtaí ó thaobh seirbhísí curtha ar fáil don phobal agus cur chun cinn na Gaeilge.

 

Cuireadh tús le Glór na nGael sa bhliain 1961, tá tuairimse 120 coistí pobail páirteach sa chomórtas, tríd an 32 contae i hÉireann.

 

Fógraíodh an gearrliosta don phríomh dhuais náisiúnta dhá mhí ó shin agus bhí Cosite Forbartha Dhobhair (Ionad Naomh Pádraig) ar an ghearrliosta. 

 

Bhain Coiste Forbartha Dhobhair an príomhdhuais, bronnadh trófaí náisiúnta Glór na nGael urraithe ag Foras na Gaeilge, seic €40,000 – duais an Aire agus bonn ór ar an Choiste ag ócáid ceiliúrtha I gCaisleán Chluain Tarbh, Dé Sathan 20ú Aibreán.

 

Dúirt Máire Uí Chomhaill, bainisteoir Ionad Naomh Pádraig,

“Is fíor a rá go raibh agus go bhfuil dúshlán mór romhainn mar choiste - Ionad Naomh Pádraig a stiúradh, na Seirbhísí, na h-imeachtaí agus ar dteanga dúchais a chur chun cinn  i measc an phobail, ach is tógáil croí atá ins an obair atá déanta go dtí seo. Achan am a leagann muid cos in Ionad Naomh Pádraig, tchí muid an dul chun cinn mór atá déanta ag pobal na háite i gcomhar linn fhéin mar Choiste agus i gcuideachta an mhaoiniú Stat a fuair muid.

 

Bheirim buíochas do Fhoireann Ghlór na nGael.  Ba mhaith liom sibh uilig a mholadh as bhur n-iarrachtaí agus go speisialta as an comhairle proifisiúnta, tacaíocht, misneach agus uachtach a thug sibh dúinn bliain i ndiaidh bliain, gan tagairt a dhéanamh de na duaiseanna  a fuair muid agus a chuidigh go mór linn.

 

Cuideoidh an duais fiúntach seo go mór linn ár bpleananna agus ár spriocanna a chur i gcrích agus a rachas go mór chun tairbhe de Phobal Ghaoth Dobhair.

 

Ar bhealach amháin nó ar bhealach eile, chomhoibrigh cuid mhór daoine leis an fhís a bhí againn a thabhairt chun críche

 

Bheirim buíochas don fhoireann breá oilte atá againn san Ionad agus go speisialta  muintir na háite, tá muid ag ceiliúradh bhur n-iarrachtaí uilig anocht.

 

Treaslaím le hachan nduine a raibh lámh nó páirt acu, beag nó mór ins an togra seo, go raibh céad míle maith agaibh uilig.

 

Comhghairdeas le na buaiteoirí uilig, tá éacht déanta agaibh uilig i bhur bPobail!”